เรามีทีมสำหรับการคิดและสร้างสร้างรรค์ content, Design UI และรูปแบบเกม เพื่อให้เกิดความสนุกแบบต่อเนื่องสำหรับเกม นอกจากนั้นยังมีทีม R&D ในการพัฒนาเกมให้ออกมานรูปแบบตาม Device ต่างๆ ซึ่งเหมาะสำหรับยุคดิจิตอลในปัจจุบัน