ผลิตผลงาน 2D รับผลิตงานวาด วาดการ์ด วาดการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว  (อนิเมชั่น) ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวละครต่างๆ ออกมาก่อนจะโลดแล่นในแผ่นฟิล์ม เป็นผลงานที่ดิจิคราฟต์สามารถนำเสนอ ได้ตรงต่อความต้องการ ของผู้ว่าจ้าง ด้วยฝีมือของทีมงานและผู้ดูแลอย่าง Mr. Kenji Kajiwara ซึ่งเป็น Animation Director ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงการ์ตูนของประเทศญี่ปุ่น

Animation 2D กับงานภาพยนตร์การ์ตูน 2D เป็นงานวาดการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบริษัทฯ รับงานสร้างมาจากบริษัทลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น มาทำในประเทศไทยและส่งออกเมื่องานเรียบร้อยแล้ว เป็นการผลิตภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวเสมือนหนึ่งมีชีวิต(อนิเมชั่น) และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวละครต่างๆ ออกมาให้โลดแล่นในแผ่นฟิล์ม การทำงานให้กับญี่ปุ่นนั้น ทำให้พนักงานได้รับทักษะและแนวความคิดต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นฝีไม้ลายมือ ทัศนคติการทำงาน และพฤติกรรมการทำงานประกอบไปด้วย
   - ฝ่ายเขียนภาพต้นแบบ (เก็งกะ)
   - ฝ่ายเขียนภาพเคลื่อนไหว (โดกะ)
   - ฝ่ายลงสี (เพ้นท์)