บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด ก่อตั้งจากการรวมทุนระหว่างผู้บริหารชาวไทย ร่วมกับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด และนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อผลิตงานทางด้าน Digital Content เช่น

1. งานจัดทำข้อมูลดิจิตอล และนำเสนอออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น E -Books, Modeling and Animation

2. งานพัฒนาเกม โดยแบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ คือ
2.1 เกมออนไลน์ เช่น Arcana Online, Arcana Battle Card Online
2.2 เกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ J – Phone ซึ่งให้บริการในประเทศญี่ปุ่น

3. การเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่เกม GetAmped จากประเทศญี่ปุ่น

4. การพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยในการผลิต Digital Content และการผลิตเกม

จากเริ่มต้น ที่มีพนักงานประจำ 20 คน เมื่อเดือนมิถุนายน 2547 จนปัจจุบัน ต้นปี 2549 นี้ เรามีพนักงานทั้งหมด ทั้งประจำและชั่วคราว มากกว่า 60 คน