ID ให้บริการเกมออนไลน์ จากการให้บริการเกม GetAmped มาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี และนอกจากนั้นยังมีเกม GetAmped 2, C21, Cosmic Break บริหารงานโดย Mkt มืออาชีพ ทีมเกมมาสเตอร์ที่มีประสบการณ์ และมีเชิฟเวอร์ในการรองรับผู้เล่น เป็นเครื่องยืนยันในความพร้อมและศักยภาพของบริษัท ในการให้บริการออนไลน