พิเศษ!! สำหรับผู้เล่นที่เติมเงินด้วยบัตร True Money ราคาตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

หาซื้อบัตร Digicash ได้ที่ Dice Shop แล้วจ้า

เริ่งร่าท้าฝนพร้อม Fancy Series ชุดใหม่ Fancy Lobster Costume