บริษัทดิจิคราฟต์จำกัด เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงาน

       บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ขณะนี้กำลัง ขยายธุรกิจในด้านการพัฒนาเกม เปิดรับสมัครงานตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Web developer

Spactification

- Thai nationality only, male or female.
- Bachelor’s Degree or higher in computer science, computer engineering,
software engineering or information technology.
- At least 3 years experience in web programming.
- Excellent knowledge of Web Development (PHP, SQL, HTML, JavaScript
,CSS, AJAX, Flex/Flash).
- Experience in Web design and flash is an advantage.
- Good team player.
- Good communication skills.

 


Web Designer

คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 30 ปี
- ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
- การศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ HTML, CSS, Java Script, Dreamweaver, Flash, Photoshop, Illustrator
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเว็บไซต์ มีสไตล์ รสนิยมทางศิลป์ดี และ
สามารถทำออกมาเป็นงาน Website ที่สวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ
- สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพิ์ได้
- หากมีความสามารถในงาน Flash / HTML5 ในระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


GetAmped รับสมัคร Game Master

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
- มีใจรักงานให้บริการ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศและอินเตอร์เน็ทได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ และเกมออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- พิจารณาเฉพาะผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น

หน้าที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยในเกม ลงโทษผู้เล่นที่กระทำผิดกฎกติกา
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมแก่ผู้เล่นตามสมควร, แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ผู้เล่น
- ตรวจสอบข้อผิดพลาดภายในเกม หรือความผิดปกติในการให้บริการแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- คิดกิจกรรม หรือ จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกมตามที่ได้รับมอบหมาย
- รวบรวมข้อมูลในการทำงานส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ และทำงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


ติดต่อ
ส่ง Resume , Portfolio มาที่
email :: info_dgc@digicrafts.com หรือ
บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัดเลขที่ 54 อาคาร BB ชั้น 14, ห้อง 1402,
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก), แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02–664–3066–9

 


Game Debugger 7 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง วุฒิการศึกษาปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ,สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- ชอบเล่นเกม หรือมีความรู้และประสบการณ์ในการเล่นเกมออนไลน์ เกมคอนโซล

ติดต่อ
Email: opaporndh@digicrafts.com
Web: http://www.digicrafts.com/thai/contact.php
Address: บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด เลขที่ 54 อาคาร BB ชั้น 14, ห้อง 1401,
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก), แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110
Tel: 02–261-2277 ต่อ 5010 contact: คุณโอภาพร

 
บริษัทโจวิทจำกัด เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครช่างเทคนิค

คุณสมบัติ

 - เพศชาย
- การศึการะดับ ปวส. , ปริญญาตรี ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ หรือมีความรู้ด้าน IT
- พร้อมที่จะเรียนรู้งานหรือเกี่ยวกับการบริการงานติดตั้งระบบ CCTV, ACCESS Control, และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย
- สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- หากมีประสบการณ์เรื่องงานติดตั้งระบบ CCTV หรือประเมินราคาการเดินสาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ****สวัสดิการ ขึ้นกับผลประกอบการบริษัท

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคลบริษัทโจวิทจำกัด 02-261-2277 ต่อ 2320 หรือ กด 0 ติดต่อ Operator
54 อาคารบีบี ชั้น 13 ห้อง 1302 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(http://www.jowit.com)